Kömür Yakıtlı Kazanlar

Kazanlarda katı yakıt yakma sistemleri için kazana, yanma odası teşkili için ön ocak ve sistemin gereği arka ocak ilavesi yapılmaktadır, ön ocak dizaynı kullanılacak katı yakıtın cinsine ve kalorisine göre seçilen ızgara (döner, ileri itmeli meyilli, sabit meyilli veya sabit düz) şekline göre dizayn edilmektedir.

Ancak akışkan yataklı kazanda doğal yanma sirkülasyonu olduğu içimn tek bir yanma odası mevcuttur.

Akışkan Yataklı Kazan

Akışkan yataklı buhar kazanları genelde güç üretimi ve buhar ihtiyacı için kullanılır. Kazanlarımızın karakteristik yapısı temiz yanma teknolojisi, güvenirlilik, düşük emisyon ile yüksek verimlilik sağlar.

Ön Ocak

Kazanın ön tarafına ilave edilmiş ön ocak, esas itibarı ile radyasyon borularından oluşan, boru-lama-boru duvarlarından meydana gelecektir. Izgarada yanmakta olan yakıtın meydana getirdiği duman gazlarının külhana geçişini sağlamak üzere düzenlenmiş bulunan bu boşluğun etrafı borualrdan oluşan su buharı ile çevrilmektedir.

Yakıtın ızgarada yanması sonucunda oluşan radyasyon ısısının büyük bir kısmı bu su duvarlarından alınacak, böylece kazan kapasitesine ek ısı iletimi sağlanmış olacaktır. Ön ocak, kazan kapasitesini sağlayacak miktarda kömürü yakmaya yetecek ızgara yüzeyini içeren ve yanma hacimi sağlayacak tarzda dizayn ve imal edilmektedir.

Ön ocak duvarları, boru-lama-boru konstrüksiyonla membran tipinde yani tamamen gaz sızdırmaz tarzda dizayn ve imal edilmektedir, ön ocak dağıtım ve toplama kollektörlerini ihtiva edecek, alt kollektörde boşaltma vanaları ile bağlantı flanşları bulunmaktadır.

Ocak borularında sirkülasyonu sağlamak için ön ocak, kazan ile yeterli kesitte borularla
irtibatlandırılacaklardır. ön ocak ile irtibat boruları 100 mm kalınlıkta 65 kg/m3 şilte tipi cam yünüteknik izole malzamasi ile izole edilerek, üzeri 1 mm kalınlıkta galvaniz saçla kaplanmaktadır.

Arka Ocak

Kazanın arka tarafına ilave edilmiş arka ocak esas itibarı ile radyasyon borularından oluşan boru-lama-boru duvarlarından meydana gelecektir. Külhandan gelen duman gazlarının ikinci geçişini sağlamak üzere düzenlenmiş olan arka ocak borularından oluşan su duvarları ile çevrelidir. Duvarlara çarpan gazların radyasyon ısısının bir kısmını alarak kazan kapasitesine ek bir ısı iletimi sağlanmış olmaktadır. Arka ocak su duvarları, boru-lama-boru konstrüksiyonla membran tipinde yani tamame gaz sızdırmaz tarzda dizayn ve imal edilmektedir.
Arka ocak boruları, iki kollektörde toplanarak kollektörlerkazana irtibatlandırılmaktadır. Arka ocak boruları 100 mm kalınlıkta 65 kg/m3 yoğunlukta cam yünü ile izole edilerek 1 mm kalınlıkta galvaniz saç ile kaplanmaktadır.

Su Borulu Kazanlar

Sistemde yapı olarak yanma odası teşkil ediliş durumdadır. Yine yakıt ve ızgara seçimine göre yanma odası şekli dizayn edilmektedir.

Kömür Yakıtlı Kazanlar

Kazanlarda katı yakıt yakma sistemleri için kazana, yanma odası teşkili için ön ocak ve sistemin gereği arka ocak ilavesi yapılmaktadır, ön ocak dizaynı kullanılacak katı yakıtın cinsine ve kalorisine göre seçilen ızgara (döner, ileri itmeli meyilli, sabit meyilli veya sabit düz) şekline göre dizayn edilmektedir.

Ancak akışkan yataklı kazanda doğal yanma sirkülasyonu olduğu içimn tek bir yanma odası mevcuttur.

Akışkan Yataklı Kazan

Akışkan yataklı buhar kazanları genelde güç üretimi ve buhar ihtiyacı için kullanılır. Kazanlarımızın karakteristik yapısı temiz yanma teknolojisi, güvenirlilik, düşük emisyon ile yüksek verimlilik sağlar.

Ön Ocak

Kazanın ön tarafına ilave edilmiş ön ocak, esas itibarı ile radyasyon borularından oluşan, boru-lama-boru duvarlarından meydana gelecektir. Izgarada yanmakta olan yakıtın meydana getirdiği duman gazlarının külhana geçişini sağlamak üzere düzenlenmiş bulunan bu boşluğun etrafı borualrdan oluşan su buharı ile çevrilmektedir.

Yakıtın ızgarada yanması sonucunda oluşan radyasyon ısısının büyük bir kısmı bu su duvarlarından alınacak, böylece kazan kapasitesine ek ısı iletimi sağlanmış olacaktır. Ön ocak, kazan kapasitesini sağlayacak miktarda kömürü yakmaya yetecek ızgara yüzeyini içeren ve yanma hacimi sağlayacak tarzda dizayn ve imal edilmektedir.

Ön ocak duvarları, boru-lama-boru konstrüksiyonla membran tipinde yani tamamen gaz sızdırmaz tarzda dizayn ve imal edilmektedir, ön ocak dağıtım ve toplama kollektörlerini ihtiva edecek, alt kollektörde boşaltma vanaları ile bağlantı flanşları bulunmaktadır.

Ocak borularında sirkülasyonu sağlamak için ön ocak, kazan ile yeterli kesitte borularla
irtibatlandırılacaklardır. ön ocak ile irtibat boruları 100 mm kalınlıkta 65 kg/m3 şilte tipi cam yünüteknik izole malzamasi ile izole edilerek, üzeri 1 mm kalınlıkta galvaniz saçla kaplanmaktadır.

Arka Ocak

Kazanın arka tarafına ilave edilmiş arka ocak esas itibarı ile radyasyon borularından oluşan boru-lama-boru duvarlarından meydana gelecektir. Külhandan gelen duman gazlarının ikinci geçişini sağlamak üzere düzenlenmiş olan arka ocak borularından oluşan su duvarları ile çevrelidir. Duvarlara çarpan gazların radyasyon ısısının bir kısmını alarak kazan kapasitesine ek bir ısı iletimi sağlanmış olmaktadır. Arka ocak su duvarları, boru-lama-boru konstrüksiyonla membran tipinde yani tamame gaz sızdırmaz tarzda dizayn ve imal edilmektedir.
Arka ocak boruları, iki kollektörde toplanarak kollektörlerkazana irtibatlandırılmaktadır. Arka ocak boruları 100 mm kalınlıkta 65 kg/m3 yoğunlukta cam yünü ile izole edilerek 1 mm kalınlıkta galvaniz saç ile kaplanmaktadır.

Su Borulu Kazanlar

Sistemde yapı olarak yanma odası teşkil ediliş durumdadır. Yine yakıt ve ızgara seçimine göre yanma odası şekli dizayn edilmektedir.