DeNOX Sistemleri

Baca gazlarındaki Azotoksit (NOx), hava kirliliğine sebep olan en temel gazlardan birtanesidir. Dolaylı yoldan çevresel açıdan baktığımızda sera gazı etkisi yaratmak, insan salığı açısından ise çeşitli hastalıklara sebebiyet vermektedir.

Yanma gazı çıkış kaynaklarında Azotoksit (NOx) emisyonunun kontolünde SeçiciKatalitik İndirgeme(Selective Catalytic Reduction-SCR) yöntemi en etkili yöntemdir.

Etkinliği ticari olarak kanıtlanmış olan bu yöntem, yanma sistemleri çıkışındaki baca gazında bulunan Azotoksit(NOx)`i %98`e varan oranlarda düşürdüğü görülmüştür.

Katalizatör, seçici katalitik indirgeme prosesinin kalbi olup, Azotoksit(NOx) ve amonyak ile tepkiye girerek bir yüzey oluşturur ve bu reaksyonunda tipik bir baca gazı sıcaklığında açığa çıkmasını sağlar. Seçici Katalitik İndirgeme(SCR) bu sebeplerden dolayı, DeNOx sistemlerinde kullanılan en yaygın teknolojidir.

Seçici Katalitik İndirgeme(SCR)`nin Kimyasal tepkimesi;

4NO + 4NH3+O2 → 4N2 +6H2O
6NO2 + 8NH3 + O2  → 7N2 + 12H2O


DeNOx, Seçici Katalitik İndirgeme(SCR) Sistemlerinin kullanıldığı tesisler;

Enerji Santralleri;
- Gaz Yakıtlı,
- Petrol Yakıtlı,
- Kömür Yakıtlı,
- Biomass Yakıtlı,

Sanayi Tesisleri;
- Çelik Sanayi,
- Kağıt Sanayi,
- Petrol Sanayi,

DeNOX Sistemleri

Baca gazlarındaki Azotoksit (NOx), hava kirliliğine sebep olan en temel gazlardan birtanesidir. Dolaylı yoldan çevresel açıdan baktığımızda sera gazı etkisi yaratmak, insan salığı açısından ise çeşitli hastalıklara sebebiyet vermektedir.

Yanma gazı çıkış kaynaklarında Azotoksit (NOx) emisyonunun kontolünde SeçiciKatalitik İndirgeme(Selective Catalytic Reduction-SCR) yöntemi en etkili yöntemdir.

Etkinliği ticari olarak kanıtlanmış olan bu yöntem, yanma sistemleri çıkışındaki baca gazında bulunan Azotoksit(NOx)`i %98`e varan oranlarda düşürdüğü görülmüştür.

Katalizatör, seçici katalitik indirgeme prosesinin kalbi olup, Azotoksit(NOx) ve amonyak ile tepkiye girerek bir yüzey oluşturur ve bu reaksyonunda tipik bir baca gazı sıcaklığında açığa çıkmasını sağlar. Seçici Katalitik İndirgeme(SCR) bu sebeplerden dolayı, DeNOx sistemlerinde kullanılan en yaygın teknolojidir.

Seçici Katalitik İndirgeme(SCR)`nin Kimyasal tepkimesi;

4NO + 4NH3+O2 → 4N2 +6H2O
6NO2 + 8NH3 + O2  → 7N2 + 12H2O


DeNOx, Seçici Katalitik İndirgeme(SCR) Sistemlerinin kullanıldığı tesisler;

Enerji Santralleri;
- Gaz Yakıtlı,
- Petrol Yakıtlı,
- Kömür Yakıtlı,
- Biomass Yakıtlı,

Sanayi Tesisleri;
- Çelik Sanayi,
- Kağıt Sanayi,
- Petrol Sanayi,