Paket Tipi Kazanlar

Referanslarımızdan

Aynes Süt Fabrikası Kojenerasyon Tesisi
Aynes Süt Fabrikası Kojenerasyon Tesisi
 

Paket Tipi Kazanlar

Su borulu kazanlar endüstri tipi ve paket tipi, tek veya çift dramlı olarak imal edilirler. Yüksek basınçta çalışan su borulu kazanlar radyasyon ve konveksiyon ısıtma yüzeylerinden müteşekkildir.

Kazan içinde yanma odası teşkil edilmiş olup, basınç altında çalışacağı dikkate alınarak, her taraftan kapalı ve sızdırmaz şekilde imal edilmiştir.Paket tipi kazanlarda genelboru sistemi düşey tarzda tanzim edilip, ayrıca taşıyıcı kullanılmamaktadır.

Gaz sızdırmaz (Membran Wall) tarzında kaynak konstrüksiyonla teşkil edilmiş kanatlı boru duvarları kazanın içinde ve yanma hücresindeki basıncı karşılayacak mukavemette olmaktadır. Kazanlarda kullanılan malzeme DIN 17175 ve 17155 te belirtilen yüksek basınca ve sıcaklığa dayanıklı alaşımlı çelik malzemedir.

Kaynaklar DIN normu esaslarına uygun olarak kaynak ağzı açılmak suretiyle yapılmakta, imalattan sonra dizayn şartlarında ön görülen yerlerinden röntgen filmi çekilmekte ve ısıl işleme tabi tutulmaktadır.

Kazanlar, sıvı yakıtlı(Fuel-oil), katı yakıtlı (Kömür, linyit, talaş ve gaz yakıtlı) olmak üzere isteğe göre dizayn edilmektedir. Mukavemet hesapları T.R.D., DIN, ASME Boiler and Pressure Vessel Code 1 e göre yapılmaktadır.

Paket Tipi Kazanlar

Paket Tipi Kazanlar

Su borulu kazanlar endüstri tipi ve paket tipi, tek veya çift dramlı olarak imal edilirler. Yüksek basınçta çalışan su borulu kazanlar radyasyon ve konveksiyon ısıtma yüzeylerinden müteşekkildir.

Kazan içinde yanma odası teşkil edilmiş olup, basınç altında çalışacağı dikkate alınarak, her taraftan kapalı ve sızdırmaz şekilde imal edilmiştir.Paket tipi kazanlarda genelboru sistemi düşey tarzda tanzim edilip, ayrıca taşıyıcı kullanılmamaktadır.

Gaz sızdırmaz (Membran Wall) tarzında kaynak konstrüksiyonla teşkil edilmiş kanatlı boru duvarları kazanın içinde ve yanma hücresindeki basıncı karşılayacak mukavemette olmaktadır. Kazanlarda kullanılan malzeme DIN 17175 ve 17155 te belirtilen yüksek basınca ve sıcaklığa dayanıklı alaşımlı çelik malzemedir.

Kaynaklar DIN normu esaslarına uygun olarak kaynak ağzı açılmak suretiyle yapılmakta, imalattan sonra dizayn şartlarında ön görülen yerlerinden röntgen filmi çekilmekte ve ısıl işleme tabi tutulmaktadır.

Kazanlar, sıvı yakıtlı(Fuel-oil), katı yakıtlı (Kömür, linyit, talaş ve gaz yakıtlı) olmak üzere isteğe göre dizayn edilmektedir. Mukavemet hesapları T.R.D., DIN, ASME Boiler and Pressure Vessel Code 1 e göre yapılmaktadır.